สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

       บริษัท เอคเซล กำจัดแมลง จำกัด เป็นบริษัทกำจัดปลวกและแมลงที่ได้รับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากสถาบัน SGS Thailand และยังเป็นบริษัทที่บริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการกำจัดแมลง ต่างๆ อาทิเช่น เครื่องดักแมลงชนิดช็อตและชนิดกาว แผ่นกาวดักแมลง หลอดไฟไล่และล่อแมลงและยังให้บริการวัดวิเคราะห์ อ่านค่านับแมลงจากแผ่นกาวที่ใช้กับเครื่องดักแมลงเพื่อนำมาเป็นข้อมูลให้ลูกค้าวางแผนการจัดการกับสัตว์พาหะได้อย่างถูกต้องและได้ผลที่ดี พนักงานของเอคเซลฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านการใช้เคมีในการกำจัดแมลง,ความรู้เรื่องแมลงทุกชนิดและอบรมวิธีการทำบริการที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการอบรมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทเอคเซลฯ มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย การเลือกใช้น้ำยาเคมีที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงในสถานที่ที่ให้บริการ เพราะน้ำยาเคมีที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ (กปศ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกผลิตภัณฑ์มีค่าความปลอดภัยตาม Material Safety Data Sheet โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการกับทางเอคเซลฯ เป็นที่แพร่หลาย โดยลูกค้าของเอคเซลฯ เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacring Parctice) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และมาตรฐาน BRC (The British Retail Consortium) ทั้งในเครือซีเมนต์ไทย,และโรงงานผลิตอาหารชั้นนำและผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ,บริษัทเอกชน,ห้างร้านต่างๆ,หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบ้านพักอาศัยต่างๆ เป็นต้น สิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าลูกค้าไว้วางใจในมาตรฐานการบริการด้านการกำจัดแมลงคือการต่อสัญญากำจัดแมลงอย่างต่อเนื่องของโรงงานต่างๆ และบ้านพักอาศัยต่างๆ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจวบจนทุกวันนี้ รวมไปถึงการบอกต่อไปยังเพื่อนบ้านให้เข้ามาใช้บริการด้านการกำจัดแมลงกับทางเอคเซลฯ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะเหตุผลสำคัญคือการทำงานของบริษัทเรามีประสิทธิภาพ ทั้งด้านบุคคลากร เครื่องมือที่มีความปลอดภัย จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจในการรับบริการจากเราเป็นต้น

 


Pest control